Header Image

Ενότητες/Κατηγορίες

ΠΥΛΩΝΑΣ Α` "Ανθρώπινοι Δήμοι & Περιφέρειες"
1Α. Οικονομική Αναπτυξη
 • 1Α.1 Προώθηση & ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και αγορών
 • 1Α.2 Αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων & της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
 • 1Α.3 Δράσεις στήριξης της τοπικής αγοράς κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της πανδημίας
 • 1Α.4 Δράσεις και προγράμματα για την προσέλκυση νέων επενδύσεων
 • 1Α.5 Σύνδεση με Ερευνητικά & Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
2Α. Απασχόληση/Επαγγελματική Κατάρτιση
 • 2Α.1 Δράσεις και προγράμματα εύρεσης εργασίας στον κοινωνικό και στον ιδιωτικό τομέα, (ηλεκτρονικές πλατφόρμες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κ.α)
 • 2Α.2 Δωρεάν εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης
 • 2Α.3 Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής κ.α
 • 2Α.4 Προγράμματα εκπαίδευσης ψηφιακής δεξιότητας (άνεργοι, δημοτικοί υπάλληλοι, τρίτη ηλικία κλπ)
3Α. Αστικός Σχεδιασμός/Δομημένο Περιβάλλον
 • 3Α.1 Ανάπλαση δομημένου περιβάλλοντος, (διατήρηση ιστορικών κτιρίων, ανακαινίσεις δημοτικών κτιρίων, δημοτικές αγορές, πεζόδρομοι κλπ)
 • 3Α.2 Έργα χώρων αναψυχής, άθλησης & πολιτισμού /Παιδικές Χαρές/Αθλητικά Κέντρα/Δημοτικές βιβλιοθήκες/Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης/Μουσεία /Πάρκα Σκύλων
 • 3Α.3 Έργα βιοκλιματικής ανάπλασης
 • 3Α.4 Δρόμοι αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων
 • 3Α.5 Σημάνσεις
4Α. Κοινωνική Αλληλεγγύη & Συνοχή
 • 4Α.1 Έργα Κοινωνικών Υποδομών και Δικτύων, (παιδικοί & βρεφονηπιακοί σταθμοί, γηροκομεία, κέντρα σίτισης & φιλοξενίας απόρων, κέντρα ανοιχτής προστασίας κλπ)
 • 4Α.2 Εφαρμογές προγραμμάτων και δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας.
 • 4Α.3 Συστήματα πρόνοιας /παρακολούθησης για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων πολιτών
 • 4A.4 Στήριξη και δράσεις ένταξης διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην κοινότητα, (πρόσφυγες, Ρομά, κ.α)
 • 4Α.5 Διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς/δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων/δημοτικά κτηνιατρεία
5Α .Καθαριότητα

Υποψηφιότητες για έργα & δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση και διατήρηση της εικόνας ενός καθαρου Δήμου

 • 5Α.1 Αφορά το σύνολο των δράσεων, έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την καθαριότητα των Δήμων/Πόλεων
6Α. Παιδεία
 • 6Α.1 Προγράμματα Παιδείας
 • 6Α.2 Έργα Αναβάθμισης Σχολείων/Παιδικών Σταθμών
 • 6Α.3 Διαχείριση Δημοτικών Σχολείων
 • 6Α.4 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατά του σχολικού εκφοβισμού, για τη διαφορετικότητα, κατά των ναρκωτικών κλπ)
 • 6Α.5 Δια Βίου Μάθηση Ενηλίκων
7Α. Πολιτική Προστασία & Ασφάλεια
 • 7Α.1 Συστήματα Έγκαιρης προειδοποίηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης/φυσικές καταστροφές
 • 7Α.2 Πρόληψη, παρακολούθηση, και προστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης/ φυσικές καταστροφές
 • 7Α.3 Συστήματα έγκαιρης ενημέρωσης για τις καιρικές συνθήκες σε αγροτικούς/αλιευτικούς Δήμους και Περιφέρειες
 • 7Α.4 Εθελοντισμός
 • 7Α.5 Μέριμνα για την ασφάλεια & προστασία της περιουσίας και της ζωής των πολιτών
8Α. Πολιτιστική/Τουριστική/Αθλητική Ανάπτυξη
 • 8Α.1 Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εκθέσεις, φεστιβάλ, συναυλίες, θέατρο, κλπ)
 • 8Α.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων
 • 8Α.3 Σχεδιασμός & υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού/αθλητικές διοργανώσεις
 • 8Α.4 City Branding - Προγράμματα και δράσεις για τη καθιέρωση Πόλης/Περιφέρειας σε τουριστική/πολιτιστική κλπ
 • 8Α.5 Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας για την ανάδειξη και προβολή σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, (applications, ψηφιακοί χάρτες κ.α)
 • 8Α.6 3D Virtual Tours μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων κ.α
9Α. Διασφάλιση Υγείας
 • 9Α.1 Δράσεις πρόληψης και προστασίας κατά της Covid -19
 • 9Α.2 Προάσπιση και πρόληψη της υγείας των δημοτών/ Καμπάνιες/Ενημερώσεις/Αιμοδοσία/Κινητές μονάδες πρόληψης.
 • 9Α.3 Δημιουργία, εξοπλισμός, λειτουργία, αναβάθμιση κοινοτικών Ιατρείων/ιατρικών κέντρων/δημοτικών κλινικών/κέντρα ημερήσιας θεραπείας , κέντρα διαχείρισης πόνου κλπ
 • 9Α.4 Λύσεις Τηλεϊατρικής υποστήριξης απομονωμένων κοινοτήτων ορεινών & νησιωτικών περιοχών
 • 9Α.5 Προγράμματα συμβουλευτικής και υποστήριξης ,(ψυχική υγεία, οικογενειακός προγραμματισμός, ηλικιωμένοι, φροντιστές ασθενών, διατροφή κλπ)
10Α Υποδομές
 • 10Α.1 Έργα οδοποιίας
 • 10Α.2 Αντιπλημμυρικά/Αποχέτευσης Ομβρίων κλπ
 • 10Α.3 Έργα για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής του πρωτογενή τομέα (αρδευτικά, φράγματα κλπ)
 • 10Α.4 Έργα Μεταφορών (Σιδηρόδρομοι, Λιμάνια, Μετρό κ.α)
 • 10Α.5 Δημιουργία δημοτικών υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης
 • 10Α.6 Πεζογέφυρες, ανισόπεδοι κόμβοι, υπόγειες & υπέργειες διαβάσεις κλπ
 • 10A.7 Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων
ΠΥΛΩΝΑΣ Β` "Βιώσιμοι Δήμοι & Περιφέρειες"
1Β. Βιώσιμη Κινητικότητα/Μεταφορές
 • 1Β.1 Έξυπνα συστήματα βιώσιμης κινητικότητας (στάσεις ΜΜΜ, ελεγχόμενη στάθμευση, έξυπνες διαβάσεις ΑΜΕΑ, προσβασιμότητα, ενημέρωση κυκλοφορίας κλπ)
 • 1Β.2 Ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές (λεωφορεία, ποδήλατα κλπ)
2Β. Ενέργεια

  

 • 2Β.1 Ηλεκτροφωτισμός /αυτοκινητόδρομοι/αστικός ιστός / δρόμοι κλπ
 • 2Β.2 Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και αποδοτικότητας κτιρίων, (σχολεία, δημοτικά κτίρια, αθλητικές υποδομές, εμπορικά κέντρα κλπ)
 • 2Β.3 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • 2Β.4 Αντλιοστάσια
3Β. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • 3Β.1 Το σύνολο των έργων για τη μετάβαση ενός Δήμου/περιφέρειας από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, (εξυπηρέτηση δημοτών, επισκεπτών & επιχειρήσεων, ηλεκτρονικές πληρωμές, διακίνηση εγγράφων & ηλεκτρονικής υπογραφής, ηλεκτρονική τιμολόγηση
4Β. Ψηφιακές Υποδομές/Τεχνολογία/Καινοτομία
 • 4Β.1 Αστικές ψηφιακές πλατφόρμες «έξυπνης πόλης», (καινοτόμες mobile εφαρμογές, οδηγοί τοπικής αγοράς, ψηφιακοί χάρτες, έξυπνες λύσεις κλπ)
 • 4Β.2 Ενίσχυση του δημοτικού δικτύου ευρυζωνικότητας, (οτπικές ίνες, 5G)
 • 4Β.3 Έξυπνες πινακίδες ενημέρωσης, δημοτικά περίπτερα πληροφοριών, έξυπνα παγκάκια κλπ.
 • 4.Β.4 Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου
 • 4B.5 Χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (AI & ML)
5Β. Στερεά & Υγρά απόβλητα
 • 5Β.1 Τεχνολογίες αποκομιδής αποβλήτων, διακίνηση και μεταφορά
 • 5Β.2 Ανακύκλωση & επαναχρησιμοποίηση, έξυπνοι κάδοι ανακύκλωσης
 • 5Β.3 Έξυπνα συστήματα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων & στόλων μεταφοράς
 • 5Β.4 Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιβράβευση των δημοτών και των επιχειρήσεων.
 • 5Β.5 Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων /Πόροι
 • 5Β.6 Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας πόσιμου νερού
 • 5Β.7 Έξυπνα συστήματα παρακολούθησης διαρροών νερού στο δίκτυο ύδρευσης
 • 5Β.8 Αφαλάτωση
6Β. Περιβάλλον/Κλιματική Αλλαγή
 • 6Β.1 Πράσινο - Δράσεις που αφορούν το σύνολο των έργων, δράσεων, παρεμβάσεων & και καινοτομιών με σκοπό την προστασία και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος , (πράσινοι κόμβοι, πάρκα τσέπης, δράσεις φύτευσης, προστασία και αναβάθμιση αστικού πρασίνο
 • 6Β.2 Έργα και καινοτομίες για βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον κτήρια
 • 6Β.3 Προγράμματα για τη προστασία του κλίματος και ενέργειες μείωσης του άνθρακα του μονοξειδίου και των αερίων του θερμοκηπίου
 • 6Β.4 Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση δημοτών και επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΥΛΩΝΑΣ Γ`
1Γ. Ειδικές Κατηγορίες
 • Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ